Diabetes

Diabetische voet zorg

Uw voeten verdienen extra aandacht.

Aandacht voor uw voeten is belangrijk, zeker als u diabetes heeft. Op den duur kunt u te maken krijgen met vervelende gevolgen, ook wel complicaties genoemd. Uw voeten zijn extra kwetsbaar en gevoelig ten gevolgen van uw diabetes.
Maar liefst 1 op de 4 mensen met diabetes krijgt hiermee te maken.
Wanneer er (nog) geen voetklachten zijn is het ook raadzaam naar een medisch pedicure te gaan.
Als u regelmatig uw voeten laat controleren op wondjes, kloofjes, huidverandering, nagel verandering, stand-afwijking van de voet, kleur/gevoel verandering kunnen er veel problemen voorkomen worden.

 

Medisch pedicure

Het is raadzaam om naar een medisch pedicure te gaan. Ook als u (nog) geen voetklachten heeft is dit van belang. Het voorkomen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de medisch pedicure. Naast de voetbehandeling, geeft de medisch pedicure adviezen over de verzorging van uw voeten. Ook kan de medisch pedicure vroegtijdig problemen signaleren en u doorverwijzen naar de huisarts of podotherapeut.

 

Vergoeding

Voor een vergoeding van uit uw zorgverzekering kunt u in de polis voorwaarde zien wat u eventueel vergoed krijgt. De behandeling dient dan te worden gedaan door een erkend en geregistreerd medisch pedicure. Voor de verzekeringen voldoe ik aan deze eisen. Om aan deze eisen te kunnen en blijven voldoen volg ik dan ook regelmatig scholing en congressen.

 

Podotherapeut

Per 1 januari 2015 is de voet zorg voor de diabeet opgedeeld in 5 zorgprofielen.
Hierbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voet zorg noodzakelijk is. Voor het vaststellen van uw zorgprofiel is uw huisarts en /of diabetisch verpleegkundige verantwoordelijk. Komt uw zorgprofiel in 2, 3 of 4 dan is de podotherapeut de eind coördinator van uw voet zorg. De podotherapeut stelt uw persoonlijk behandelplan op na een screening. In het zorgplan komt te staan wat medisch noodzakelijk is en hoeveel behandelingen u nodig heeft om de kans op huiddefecten te voorkomen.
Een podotherapeut heeft een overeenkomst met uw zorgverzekeraar.
Uw medisch pedicure heeft een samenwerkingsovereenkomst met de podotherapeut om uw vergoeding te kunnen declareren.

Voor diabetische voet zorg vraag ik een eigen bijdrage voor aanvullende voetverzorging, die niet vergoed wordt van uit de verzekering, zie prijs lijst.
De eigen bijdrage is voor het aantal behandelingen wat of vergoed wordt.
Elke behandeling meer dan uw zorgprofiel betaald u zelf het volledige bedrag.

 

Let op! Let op! Let op!

De podotherapeut van Wender die in Lisse de screening voor zorgprofiel 2, 3 en 4 doet, daar heb ik een samenwerkingscontract bij afgesloten.
Samen met uw huisarts, diabetes verpleegkundige, podotherapeut en ik als medisch pedicure zorgen graag samen voor uw voeten.

Heeft u geen persoonlijk zorgprofiel met behandelplan die is vastgesteld door de podotherapeut, dan zal uw medische voet zorg niet meer gedeeltelijk worden vergoed. U betaald dan de volledige voet zorg zelf.

 

Aanvullende verzekering.

Heeft u zorgprofiel 0 of 1 dan is vergoeding vaak mogelijk van uit de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.