Privacy Policy

PrivacyPrivacy policy

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens, voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is. Bij uw bezoek aan mijn Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten overhandig ik u een formulier waarin ik uw toestemming vraag te tekenen om uw persoonsgegeven die nodig zijn om een afspraak te maken, het bijhouden van uw persoonlijke klantenkaart en om facturen aan te maken in mijn administratie programma.

Ook heb ik een officiële AVG registratie aangevraagd via Provoet, de branche organisatie, zodat ik kan aantonen dat ik voldoe aan de vereiste voorwaarden van de nieuwe wet. Alle gegevens staan achter een wachtwoord en firewall. Zonder toestemming van uw kant is het maken van een afspraak niet meer mogelijk in mijn agenda omdat ik daar uw gegevens voor nodig heb. De Privacy Policy van mijn praktijk staat ook mijn website.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande link

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten heeft de verklaring de AVG verklaring in haar bezit. Dit betekend dat Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten alle mogelijkheden doet om uw privacy van u als cliënt te waarborgen. Dit betekend dat ik zal zorgen voor een goede beveiliging van uw gegevens, toestemming vraag aan u om gegevens te mogen noteren, mijn Podofile computerprogramma optimaal heb beveiligd en ik verplicht ben tot geheimhouding en mij hier ook aan houd. Voor de volledige privacy policy verwijs ik u maar mijn website.

Het formulier wat ik geef daarin vraag ik u te onderteken voor toestemming te geven om mij toestemming te geven om uw gegevens te mogen noteren voor welke doeleinden. De gegevens worden volgens de wettelijke bepaling bewaard, dat betekend voor de administratie 7 jaar en gegevens over de gezondheid 15 jaar. Het getekende formulier scan ik in en sla het op in het administratie programma Podofile.

De informatie via deze weg is hopelijk zo voldoenden wat of deze wet voor u als cliënt en mij als behandelaar, Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten voor u betekend.